--En què puc ajudar-lo?

Casi qualsevol símptoma físic o psicològic pot ser millorat amb aquest conjunt de teràpies que abasta la meva proposta terapèutica integral.

Depressió: Pot ser una interessant proposta de suport en casos de depressió, ansiedad, TDA, TDAH, fòbies, addiccions i altres formes de disfunció conductual. En cas de dubte consultar sense compromís sobre el seu cas específic.

La teràpia de parella aplicable per a aquelles parella en les quals tots dos estan d'acord en explorar les opcions sobre les quals millorar o consolidar la relació. 

Al·lèrgies: La major part (més del 90%) de les al·lèrgies també respon molt bé al tractament emocional, ja que solen tenir la seva causa en una exposició a l'al·lèrgen en un ambient de traumàtica situació que queda gravat en el subconsent i que reacciona quan posteriorment ens exponemos nuevamente al alérgeno.  

L'Alzheimer: En la seva fase primària també és possible oferir un suport tant per la Biodescodificació com per la Biomagnètica Par. En fases més avançades segueix sent possible l'abordatge amb Par Biomagnético i en tots els casos és convenient recolzar-lo amb tractaments mèdics i terapèutics addicionals.

El càncer: es observa en aquesta malaltia l'excés de toxicitat i la falta d'oxigenació cel·lular. I els factors que porten a aquesta situació són diversos, intervenienen el tipus d'alimentació, els hàbits d'exercici, l'estrès i segons es va demostrar científicament fa decades també els grans impactes emocionals o també altres més petits però molt repetitius. Un enfocament des de tots aquests àmbits afavoreix tant la seva prevenció com la seva tractament.

La síndrome de túnel carpià: Els símptomes són un dolor, entumiment, tinc a les mans i la pèrdua de força dels dits de la mà. El seu tractament amb Par Biomagnético ha donat excel·lents resultats perceptibles en poques setmanes i el resultat favorable persisteix en els primers clients que treballem personalment fa anys.

I tantes altres. Podeu consultar sense compromís el seu cas per atendre'l o indicar-li si és el cas a quin tipus de medicina o teràpia es pot remetre. 

Bibliografia recomanada: Dejar ir del Dr. David R. Hawkins.